Adevărata Ortodoxie

„Cum au văzut Prorocii, cum au propovăduit Apostolii, cum au dogmatisit Părinţii, cum a primit Biserica, tot astfel credem noi şi învăţăm pre alţii”. — Synodikon-ul Ortodoxiei

Silentium!…

Una dintre cele mai cunoscute poezii ale poetului Fiodor Ivanovici Tiutcev- “Silentium!” – o chemare amară la tăcere, o părere de rău la baza căruia stă faptul că oamenii niciodată nu se vor putea înțelege unul pe altul.

Taci molcolm, nu trezi nici dor
Adânc în suflet, nici fior,
Căci ele scapără şi pier,
Precum luceferii din cer
Răsar ca să apună iar,
Tu taci şi ia aminte doar.

Simţirea cui să ţi-o încrezi?
Iar când te doare, să nu crezi
Că alţii te-au şi înţeles.
Un gând rostit e un eres…
Nu sparge unda de cleştar,
Tu taci şi soarbe-i vlaga doar.

Rămâi în sinea ta ascuns,
De vise tainice pătruns,
Căci visele se sting curând
Când lumea prinde glas şi când
Lumina zilei vine iar,
Tu taci şi ia aminte doar.

Sonet XXVIII – Aceeași stinsă jale

Fără de nădejde, omu-i de pământ lipit,
Adevăru-apare doar când ochiu-i a clipit;
Prin umbra unui nor nu mai pătrude raza,
Un fir de har s-a frânt în zori și-l prinde-amiaza.

A fi contemporan c-un secol al durerii
Implică suferinți cum au simțit martirii,
Care au fost născuți cu secole-nainte:
Eu însumi plâng, cu tâng, la sfintele morminte.

Măreț, cu nobila dorință… eu știu… tardiv,
Sub cripta grea de piatră mă alătur lor,
Și-acel ce-ntru adânc, până-n sfârșit, va fi captiv,
Voi fi chiar eu și numai eu, nepieritor…

Pământu-n el poartă o comoară mare,
Iar ochii lumii – aceeași stinsă jale…

(25.02.2021)

Eclesiologie/ Cateheze

Eclesiologia este învățătura despre Biserică, sau, acea ramură sau disciplină a teologiei care tratează despre Biserică.

Absolut toți creștinii trebuie să știe despre cum lucrează tainic Biserica și cum funcționează Ea pe pământ pentru a nu apostazia de la credință și a se feri de rătăciri. De asemenea e necesar să știm ordinea ierarhică a celor pe care trebuie să-i urmăm. Idolatrizarea unui bătrân călugăr care pare înduhovnicit sau a unui popă notoriu e o greșeală comună a majorității pseudo-creștinilor. Întâietate are Hristos, apoi Sfinții Apostoli și Sfinții care au păstrat dogmele și canoanele așa cum ne-au fost predanisite. Sfânta Scriptură și Pidalionul sunt cărțile de căpătâi pe care trebuie să citim pentru a cunoaște cui trebuie să-i dăm ascultare.

Read More

Continuarea și rămășița Bisericii Ruse din Afara Granițelor (ROCOR)

Unde putem afla mântuirea printre atâtea așa-zise Biserici Ortodoxe?

Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să cunoaștem istoria recentă. Biserica Ortodoxă a suferit cel mai mare atac odată cu apariția ereziei ecumenismului. Acest lucru a început oficial și cu capul descoperit, în 1965, când Patriarhul Atenagora, îndemnat de diavol, a „ridicat” anatema împotriva ereziilor bisericii papale. Apoi, atacul acestei erezii-tsunami a măturat practic toate Bisericile ortodoxe locale. O Biserică devine o organizație creată de om atunci când episcopii ignoră Credința Ortodoxă și sfintele canoane și îmbrățișează mai degrabă ideile false ale omului decât doctrinele lui Hristos.

Read More

Adevărată Ortodoxie, unde ești?

— Arhiepiscopul Grigorie de Denver și Nordul Americii

Transcript:

„În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Salutări întru numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Numele meu este arhiepiscopul Grigorie al Adevăratei Biserici Ortodoxe din America. Acest videoclip este intitulat: “Adevărată Ortodoxie – unde ești?”
Și acesta este un videoclip pentru creștinii ortodocși, oameni care se numesc pe sine creștini ortodocși, cei care doresc sau năzuiesc să găsească adevărul, să găsească Biserica.
Pentru toți cei care nu sunt ortodocși, aș putea fi foarte direct și să vă spun că, dacă sunteți implicat în alte religii, budism, mahomedanism, iudaism, new-age, protestantism, catolicism… să fiu foarte direct – vă pierdeți timpul. Hristos a făcut o singură Biserică. Hristos este Dumnezeu. Iar Biserica Ortodoxă nu este o Biserică făcută de om. Pentru cei care sunt ortodocși:

Read More

Slătioara

Scrisoarea arhiepiscopului Grigorie către mitropolia Slătioara cu privire la comuniunea cu ereticii ciprianiți, 2017

Mitropolitul Vlasie al Slătioarei, mitropolitul Ciprian de Oropos și Fili și episcopul Fotie al Sinodului din Rezistență al Bulgariei
Mitropolitul Ciprian de Fili și mitropolitul Lavru Șkurla, Slătioara, România

Read More