Adevărată Ortodoxie, unde ești?

— Arhiepiscopul Grigorie de Denver și Nordul Americii

Transcript:

„În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Salutări întru numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Numele meu este arhiepiscopul Grigorie al Adevăratei Biserici Ortodoxe din America. Acest videoclip este intitulat: “Adevărată Ortodoxie – unde ești?”
Și acesta este un videoclip pentru creștinii ortodocși, oameni care se numesc pe sine creștini ortodocși, cei care doresc sau năzuiesc să găsească adevărul, să găsească Biserica.
Pentru toți cei care nu sunt ortodocși, aș putea fi foarte direct și să vă spun că, dacă sunteți implicat în alte religii, budism, mahomedanism, iudaism, new-age, protestantism, catolicism… să fiu foarte direct – vă pierdeți timpul. Hristos a făcut o singură Biserică. Hristos este Dumnezeu. Iar Biserica Ortodoxă nu este o Biserică făcută de om. Pentru cei care sunt ortodocși:

Există două lucruri fundamentale pe care trebuie să le acceptați. Primul este că Hristos a făcut o singură Biserică. Și, dacă ești creștin ortodox, ai ajuns deja la concluzia adevărată că Hristos este Dumnezeu. Și că tu crezi în Sfânta Treime.
Celălalt aspect fundamental pe care toată lumea trebuie să-l înțeleagă și să-l creadă este că erezia sau comuniunea cu erezia îl separă pe om de Biserică, de Hristos. Erezia, care este o credință greșită, sau a fi în comuniune cu erezia, va tăia pe cineva de la Hristos.
Așadar, acestea sunt două lucruri pe care cineva trebuie să le înțeleagă și să le accepte. Hristos a făcut o singură Biserică și erezia separă pe cineva de Hristos sau a fi în comuniune cu erezia îl taie de la Hristos.
Deci Ortodoxie, unde ești? Adevărată Ortodoxie, unde ești? În aceste vremuri ale noastre, 2020, în care oamenii nu au o vedere bună… Biserica Ortodoxă a fost acceptată de o mulțime mare de oameni. Rusia, țările din Balcani, Orientul Mijlociu. Și erau milioane înainte de anul 1965. Ce s-a întâmplat? În 1965, în decembrie, și dacă ți-ar venit să crezi, 7 decembrie 1965, cu adevărat o zi care va rămâne în infamie, deci în 1965, patriarhul ortodox al Constantinopolului, al cărui nume este Atenagoras, împreună cu papa Romei, au decis să ”ridice” Anatema una împotriva celeilalte. În 1965 au început acest drum al Ecumenismului. Și aceasta a provocat un mare dezastru în Biserica Ortodoxă. Pentru că, aceasta a fost prima dată, când la îndrumarea acestui patriarh care, înainte de a face acest lucru, i-a informat pe conducătorii tuturor Patriarhiilor, și a multor dintre Bisericile autocefale și Bisericile autonome că urma să facă acest lucru, să facă acest derapaj de la Tradiția și Canoanele Bisericii. Și toți au fost de acord și au mers cu el și nu au obiectat. În esență, a luat această carte, care este Cârma Bisericii Ortodoxe… Și ar trebui să citesc introducerea. Aceasta este Cartea Canoanelor, unde au spus Apostolii – dacă veți respecta aceste reguli, veți avea înțelegere unul cu celălalt. Dar dacă nu o veți face, va fi vrăjmășie și luptă. Ei bine, Atenagoras a luat acea carte și a aruncat-o pe fereastră, pentru că s-a unit pe sine cu erezia. Se roagă în biserică, cu capul descoperit (pe față) și îl pomenește pe Papa. Și îi instruiește pe toți oamenii săi și spune că este în comuniune cu Papa, deși aceștia nu conslujesc și nu se împărtășesc, ci se roagă și se comportă de parcă ar fi doi plămâni ai aceluiași trup – cum au spus ei.
Așadar, aceasta a început drumul Ecumenismului, pe care Biserica Ortodoxă la acea vreme l-a acceptat. Majoritatea, cu excepția unei mici, mici minorități. Și acea minoritate care erau puțini, ei bine, a fost Sinodul Bisericii Ruse din Străinătate. Ei erau cei mai respectați, aș spune, episcopi ai Bisericii Ortodoxe din acea vreme. Toată lumea era în comuniune cu Biserica Rusă din Străinătate. Biserica Rusă din Străinătate s-a opus acestui nou drum al Ecumenismului. Ce s-a întâmplat? Mitropolitul Filaret, Întâistătătorul Sinodului Bisericii Ruse din Străinătate, a scris trei epistole deschise către patriarhul [Atenagoras], explicând cum a trădat Ortodoxia, pentru că nu poți fi în comuniune cu ereticii. Toate acestea au fost neglijate.
Astfel, Biserica Rusă din Străinătate în 1983 a emis binecunoscuta Anatemă împotriva Ecumenismului. Biserica Rusă din Străinătate a rupt comuniunea cu ortodoxia mondială. Noi numim “ortodoxie mondială” pe cei care se află în mișcarea ecumenistă. La mijlocul anilor ’60, a rupt comuniunea cu ortodoxia mondială. Apoi, în 1983, a emis Anatema. Anatema împotriva Ecumenismului din 1983 spune:

«CELOR ce atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica Sa este împărțită în așa-zise «ramuri» ce se deosebesc în doctrină și în felul de viață, sau că Biserica nu există în chip văzut, ci va fi alcătuită în viitor când toate «ramurile» sectele, denominațiunile și chiar religiile – vor fi unite într-un singur trup, și care nu deosebesc Preoția și Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul și euharistia ereticilor sunt valabile pentru mântuire; prin urmare, celor ce cu bună-știință sunt în comuniune cu acești eretici mai nainte-pomeniți sau celor ce susțin, răspândesc sau păzesc erezia lor ecumenistă sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a creștinilor despărțiți, ANATEMA!»

Deci Biserica a emis o Anatemă împotriva ereziei ecumenismului și a celor ce susțin ecumenismul acum printre ortodocși – toți din ortodoxia mondială. Unii ar putea spune – nu ne place, dar nimeni nu rupe comuniunea cu cei care sunt ecumeniști. Nimeni nu o va denunța…
Așadar, Biserica Rusă a hirotonit episcopi pentru Grecia, și au format Biserica Greacă Vechi-Calendaristă, dar în cele din urmă au căzut mergând în comuniune cu cei care sunt ecumeniști. Deci, singura care a rămas a fost Biserica Rusă din Străinătate. Au hirotonit episcopi în Rusia în 1991/1992, când s-a prăbușit comunismul sovietic. Acei episcopi au rămas credincioși. Și în 1994, Biserica Rusă din Străinătate, singurul bastion pentru apărarea Ortodoxiei în fața ereziei Ecumenismului, a căzut chiar în erezia atotdistrugătoare a Ecumenismului, intrând în comuniune cu cei care practică ecumenismul. Și alte acte necanonice. Dar acei episcopi din Rusia, m-au hirotonit și Biserica [din America] a continuat. Biserica din Rusia a suferit foarte mult, dar acei episcopi din Rusia care au fost hirotoniți după căderea comunismului, au suferit în cele din urmă probleme canonice.
Deci, ceea ce doresc să vă spun tuturor, dacă vreți să faceți parte din Biserica Ortodoxă adevărată, care nu s-a abătut fie prin erezie sau comuniune cu erezia, fie prin încălcări canonice, Adevărata Biserică Ortodoxă a Americii este singura opțiune. Puteți căuta toate acestea pe site-ul nostru numit trueorthodoxy.org
Vă mulțumim că ați ascultat și Dumnezeu să vă binecuvânteze în căutarea Ortodoxiei adevărate.