Adevărata Ortodoxie

„Cum au văzut Prorocii, cum au propovăduit Apostolii, cum au dogmatisit Părinţii, cum a primit Biserica, tot astfel credem noi şi învăţăm pre alţii”. — Synodikon-ul Ortodoxiei

STOC

De la stânga la dreapta: arh. Andronic (RTOC), arh. Sofronie (RTOC), ep. Acachie (STOC), ep. Nectarie (STOC), 2020

„Adevărata Biserică Ortodoxă Sârbă” (STOC) a apărut în anii 1990, când trei călugări sârbi au plecat de la Mănăstirea Esfigmenu de pe Muntele Athos, o fortăreață a grecilor vechi-calendariști. Printre ei s-a numărat și Nemanja Stanković, care a luat mai târziu numele de Acachie. În 1996, părintele Acachie s-a întors în Serbia și a înființat o mănăstire pe muntele Fruška Gora, lângă Mănăstirea Nova Ravanica. Din 1996 până în 2011, Acachie și adepții săi au fost în comuniune cu ortodocșii vechi-calendariști din Grecia de sub Kallinikos, chiar dacă acea biserică provocase o schismă în acei ani. Apoi, părintele Acachie, simțindu-se nedreptățit de greci, s-a apropiat de așa-numita „Biserică Ortodoxă Rusă Adevărată” (RTOC), care ea însăși căzuse din har, rămânând în comuniune cu ciprianiții timp de șapte ani, iar RTOC a fost de acord să hirotonească doi episcopi (Acachie și Nectarie) pentru vechii-calendariști sârbi în august 2011. Astfel, STOC este plasată printre toate celelalte grupuri care au fost înghițite de erezia ciprianită.

RTOC

Sinodul Tihoniților

Sinodul Tihoniților este o altă ramură a Bisericii Ruse din Străinătate, care a fost produsă ca o consecință a uniunii necanonice a mitropolitului Vitalie cu așa-numitul Sinod al Rezistenților sub conducerea mitropolitului Ciprian, care a introdus conceptul de ecumenism în eclesiologia vechilor calendariști greci. Aproape toată ierarhia mitropolitului Vitalie a ignorat această unire necanonică și a rămas parte a sinodului lui Vitalie, cu excepția câtorva care au înțeles că această unire era împotriva învățăturii și Canoanelor Bisericii și, prin urmare, însemna moarte duhovnicească.

Read More

Roce — Orloff

Grupul de episcopi format în jurul și de către mitropolitul Antonie Orloff este o altă ramură al sinodului schismatic și eretic ROCOR-Vitalie. Sunt necanonici și lipsiți de Har pentru că au căzut în erezia Ecumenismului. După cum se știe, în 1983, Biserica Rusă din Străinătate a anatematizat erezia Ecumenismului. Cu toate acestea, mitropolitul Vitalie, în calitate de Întâistătător al Bisericii Ruse din Străinătate, și-a condus Sinodul în comuniune cu chiar ereticii pe care i-a anatematizat, intrând în comuniune cu mitropolitul Ciprian de Fili 11 ani mai târziu.

Read More

ROCOR – Vitalie

ROCOR-Vitalie se referă la acea parte a fostei ROCOR-unite care a mers după mitropolitul retras Vitalie (Ustinov) după ruptura sa cu ROCOR-Lavru în 2000 și care a respins cursul lor de comuniune cu Ortodoxia Mondială ecumenistă și cu Patriarhia sovietică a Moscovei.

După retragerea sa din episcopat, mitropolitul Vitalie „a revendicat”, împotriva regulilor Bisericii, conducerea ROCOR. El a făcut acest lucru sub stindardul încercării de a fi mai fidel Ortodoxiei, în numele salvării ei de la politicile ecumeniste ale mitropolitului Lavru. Acest lucru a fost extrem de ipocrit, deoarece cursul ecumenist al mitropolitului Lavru a fost același curs pe care l-a stabilit însuși mitropolitul Vitalie pentru ROCOR.

Read More