Continuarea și rămășița Bisericii Ruse din Afara Granițelor (ROCOR)

Unde putem afla mântuirea printre atâtea așa-zise Biserici Ortodoxe?

Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să cunoaștem istoria recentă. Biserica Ortodoxă a suferit cel mai mare atac odată cu apariția ereziei ecumenismului. Acest lucru a început oficial și cu capul descoperit, în 1965, când Patriarhul Atenagora, îndemnat de diavol, a „ridicat” anatema împotriva ereziilor bisericii papale. Apoi, atacul acestei erezii-tsunami a măturat practic toate Bisericile ortodoxe locale. O Biserică devine o organizație creată de om atunci când episcopii ignoră Credința Ortodoxă și sfintele canoane și îmbrățișează mai degrabă ideile false ale omului decât doctrinele lui Hristos.

Când aceasta se întâmplă oricărei biserici, ni se poruncește în sfintele canoane să fugim și să nu avem comuniune cu episcopii apostați. Așa s-a întâmplat în 1965 când Biserica Ortodoxă Rusă din străinătate (ROCA), și noi, care ne-am alăturat din cauza dreptei sale Credințe, am fugit și am rămas singura Biserică mărturisitoare, alături de un mic grup de episcopi greci hirotoniți de ROCA. În acest timp, ROCA (ROCOR) a emis bine-cunoscuta anatemă împotriva ereziei ecumenismului (1983). Odată cu căderea comunismului în 1990, Biserica Rusă din străinătate a hirotonit episcopi pentru Rusia, deoarece toți episcopii Patriarhiei Moscovei apostaziaseră.

Din păcate, după 29 de ani de rezistență la ciuma ecumenismului, în 1994 episcopii ROCA, îndemnați de diavol, au intrat din prostie în comuniune deplină cu ecumeniștii ciprianiți și au căzut sub propria lor anatemă! ROCA a încetat deci să mai facă parte din Biserica Ortodoxă, și a devenit o sectă eretică. Cu patru ani înainte de această catastrofă, așa cum spuneam, ROCA a hirotonit episcopi pentru Rusia care nu au urmat decizia bisericii lor de a intra în comuniune cu ereticii ecumeniști și, mai târziu, chiar și cu Patriarhia Moscovei. Acea biserică a devenit cunoscută sub numele de Biserica Autonomă Ortodoxă Rusă (ROAC). Noi, după ce am părăsit ROCA, în urma apostaziei acesteia, am fost hirotoniți preoți și episcopi în ROAC și am rămas credincioși Ortodoxiei.

După cum se întâmplă adesea, Biserica nu este lăsată niciodată în pace, iar ispitele o asaltă mereu. Așa că, în 2004, episcopii ROAC, la fel, îndemnați de diavol și conduși fiind de patimile lor, au hotărât să nesocotească legea canonică și, ca și predecesorul lor, s-au îndepărtat de Hristos, de data aceasta provocând o schismă, despre care Sfinții Părinți spun că este chiar și mai gravă decât erezia. Astfel, ROAC (ROCOR-ul) de astăzi este pur și simplu o organizație creată de om, mai degrabă, decât o Biserică. Arhiepiscopul Grigorie și cei împreună cu el însă, deși trădați și părăsiți de ROAC, au rămas credincioși sfintelor canoane și au păstrat o mărturisire de credință curată, neîntinată de ereziile vremii noastre.

Astăzi ne numim Adevărata Biserica Ortodoxă a Americii (GOCA). Ne-am îngrădit, așa cum se cuvine, înaintea lui Dumnezeu, de toate ereziile. Ne-am îngrădit de toți schismaticii. Ne-am îngrădit de toate grupurile necanonice, eretice, masonice și imorale care se numesc pe ele însele ”Biserică Ortodoxă”. Pentru a vorbi mai clar, ereticii sunt cei care s-au îngrădit și s-au separat de Biserica lui Dumnezeu prin faptele lor viclene și doctrinele lor rele. Ei doresc să fim tăiați sau eliminați (n.n. din pseudo-biserica lor) pentru a nu fi mustrați pentru acțiunile lor condamnabile care a rănit Biserica și pe credincioșii ei. Așa cum ne aflăm astăzi, pentru a fi în Biserica Ortodoxă pe care Hristos a întemeiat-o pe pământ, fără ereziile, schismele, inovațiile, modernismele și imoralitatea care există în așa-zisa Ortodoxie Mondială, precum și în cei care se autointitulează Vechi Calendariști, dacă cineva dorește să stea departe de aceste religii nelegiuite, trebuie să se unească cu Biserica Ortodoxă cea Adevărată a Americii (GOCA).