Adevărata Ortodoxie

„Cum au văzut Prorocii, cum au propovăduit Apostolii, cum au dogmatisit Părinţii, cum a primit Biserica, tot astfel credem noi şi învăţăm pre alţii”. — Synodikon-ul Ortodoxiei

Eclesiologie/ Cateheze

Eclesiologia este învățătura despre Biserică, sau, acea ramură sau disciplină a teologiei care tratează despre Biserică.

Absolut toți creștinii trebuie să știe despre cum lucrează tainic Biserica și cum funcționează Ea pe pământ pentru a nu apostazia de la credință și a se feri de rătăciri. De asemenea e necesar să știm ordinea ierarhică a celor pe care trebuie să-i urmăm. Idolatrizarea unui bătrân călugăr care pare înduhovnicit sau a unui popă notoriu e o greșeală comună a majorității pseudo-creștinilor. Întâietate are Hristos, apoi Sfinții Apostoli și Sfinții care au păstrat dogmele și canoanele așa cum ne-au fost predanisite. Sfânta Scriptură și Pidalionul sunt cărțile de căpătâi pe care trebuie să citim pentru a cunoaște cui trebuie să-i dăm ascultare.

Read More