Eclesiologie/ Cateheze

Eclesiologia este învățătura despre Biserică, sau, acea ramură sau disciplină a teologiei care tratează despre Biserică.

Absolut toți creștinii trebuie să știe despre cum lucrează tainic Biserica și cum funcționează Ea pe pământ pentru a nu apostazia de la credință și a se feri de rătăciri. De asemenea e necesar să știm ordinea ierarhică a celor pe care trebuie să-i urmăm. Idolatrizarea unui bătrân călugăr care pare înduhovnicit sau a unui popă notoriu e o greșeală comună a majorității pseudo-creștinilor. Întâietate are Hristos, apoi Sfinții Apostoli și Sfinții care au păstrat dogmele și canoanele așa cum ne-au fost predanisite. Sfânta Scriptură și Pidalionul sunt cărțile de căpătâi pe care trebuie să le citim pentru a cunoaște cui trebuie să-i dăm ascultare.

Pregătirea duhovnicească a creștinilor din Bizanț:

„De-a lungul istoriei Împărăţiei Romane de Răsărit, mare parte din popor era bine educat, la fel ca şi clericii. Profesorii, dregătorii şi chiar şi cei din oaste erau de obicei la fel de cultivaţi ca şi preoţii. Mulţi dintre ei erau foarte bine pregătiţi în teologie şi se simţeau foarte bine pregătiţi spre a lua parte oricând la discuţiile teologice, chiar şi pe străzi ori în pieţe. Nimeni în Bizanţ nu socotea că teologia este numai în grija preoţilor. Şi fiindcă în Bizanţ erau atâţia teologi râvnitori, fie de meserie, fie simpli îndrăgitori, mirenii păstrau cu osârdie dreapta slujire, dreapta credinţă şi predaniile (…) Atât clericii obişnuiţi cât şi mirenii răspundeau cu amărăciune la orice critici aduse sfintelor lor rânduieli şi datini şi priveau cu neîncredere orice încercări de înnoire sau preschimbare. Exista o opinie publică bine închegată care nu şovăia să-l critice nici pe Împărat, nici pe ierarhi.”

(Stâlpii Ortodoxiei, pag. 239)

Această secțiune este în curs de desfășurare.

— Succesiunea apostolică, canonicitatea și mărturisirea de credință a arhiepiscopului Gregory

— Erezia Serghianismului

— Erezia Ecumenismului

— Erezia Ciprianismului

— Căderea sinodului ROCOR